Kontakt

 883 989 838

Kwiatownia s.c.

Anna Onyszkiewicz

Mariola Mrowiec

Hallera 108/1

Wroclaw, Poland

nip: 894 30 37 357

numer rachunku:

39 2490 0005 0000 4500 4596 3999